Poradnia Medycyny Sportowej

Procedury przyjmowania pacjentów

Pacjent, który rejestruje się po raz pierwszy:
podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, PESEL oraz nr telefonu kontaktowego, gdyż dane te są niezbędne do założenia karty elektronicznej oraz dokumentacji „papierowej“.

Pacjent, który rejestruje się po raz kolejny:
podczas rejestracji należy podać imię i nazwisko pacjenta, rok urodzenia i dyscyplinę sportową, jak również nr telefonu kontaktowego.

Badanie sportowe składa się z dwóch części:

 1. Badanie biometryczne – odbywa się w gabinecie nr 8 (poziom -1) – pacjentowi sportowemu mierzone jest ciśnienie, wzrost, waga, badanie wzroku oraz robione jest badanie EKG.

 2. Badanie lekarskie – odbywa się w gabinecie nr 5 (parter) – pacjent jest badany przez lekarza sportowego, który wydaje dokument potwierdzający zdolność sportową (książeczka sportowa) lub skierowanie na badania specjalistyczne, jeśli są konieczne (morfologia, konsultacja specjalistyczna).

Podczas rejestracji podawane są dwa terminy przyjęć: na badanie biometryczne, które odbywa się przed badaniem lekarskim oraz na badanie lekarskie.

W dniu badania biometrycznego pacjent powinien mieć ze sobą wydrukowane i uzupełnione „Oświadczenie COVID” , natomiast pacjenci pierwszorazowi dodatkowo formularz „Zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych” oraz „Skierowanie od lekarza rodzinnego”.

REJESTRACJA TELEFONICZNA

pon – pt 13:00 – 18:00
tel. 17-788-47-00 lub 792-362-818

POBIERANIE BADAŃ
(morfologia, mocz, p. glukozy)

ALAB LABORATORIA Sp. z o. o.
ul. Skłodowskiej 8A gab. 2,
pon – pt godz. 7:00 – 9:00

NEUROLOG

Do 18 roku życia:
Lek. J. Nikiel
Por. Neurologiczna „ATLAS”

ul. Tańskiego 2, 39-300 Mielec; tel. 17-585-29-58

Powyżej 18 roku życia:
Lek. J. Hadro
ul. Batorego 13, 39-200 Mielec, tel. 513-193-236

KSIĄŻECZKA SPORTOWCA

Wydawanie Książeczek Sportowca odbywa się
na drugi dzień po wykonaniu badań laboratoryjnych w Poradni Medycyny Sportowej
od pon – pt w godz. 14:00 – 17:00